CONCURSUL MATE-INFO Baia Mare 2019

CONCURSUL DE MATEMATICĂ / INFORMATICĂ

Concursul MATE-INFO
 Ediția a 6-a, 10 mai 2019
 
Concursul MATE-INFO Baia Mare se adresează elevilor de liceu din clasa a XII-a şi urmărește în principal să se constituie într-un test al cunoștințelor acumulate, atât în vederea examenului de bacalaureat cât și în vederea examenului de admitere din 2019.
 
Concursul MATE-INFO Baia Mare este organizat pe două secţiuni: a) Matematică; b) Informatică.
 
Înscrierea la concursul MATE-INFO Baia Mare se face on-line, în perioada 20 aprilie – 8 mai 2018, prin completarea datelor cerute în formularul de înscriere pe care îl găsiți la adresa Formularul de inscriere.
 
Concursul MATE-INFO Baia Mare va avea loc în data de  10 mai 2018, ora 15.00, la Facultatea de Științe, C. Universitar Nord din Baia Mare, str. Victoriei nr. 76, Baia Mare.
 
Pentru ediţia din acest an a concursului nu se percepe taxă de participare!
 
Concursul oferă, în plus, un avantaj semnificativ pentru cei care se vor înscrie la Facultatea de Științe, C. Universitar Nord din Baia Mare, la specializările coordonate de către Departamentul de Matematică și Informatică: Matematică, Matematică informatică, Informatică, Informatică economică.
Nota obținută la concursul MATE-INFO Baia Mare va putea fi folosită la calculul mediei de admitere, în locul notei obținute la bacalaureat la disciplinele matematică sau informatică, notă care, alături de media generală de la bacalaureat, este luată în considerare la calculul mediei de admitere  (pentru mai multe detalii privind concursul de admitere, mergeți la Concurs admitere 2019 ).
Cele mai bune trei lucrări de la fiecare secţiune vor fi premiate.
În plus, începând cu ediția a 2-a a concursului MATE-INFO Baia Mare, se acordă premii speciale, sub forma unei burse de instalare, acelor participanți la concursului MATE-INFO Baia Mare care, în urma concursului de admitere, au fost înmatriculați ca studenți la una dintre specializările Matematică, Matematică informatică, Informatică, Informatică economică de la Facultatea de Științe, C. Universitar Nord din Baia Mare.
 
Bursa de instalare, în valoare de 400 lei, se va acorda în luna octombrie 2018 acelor participanți la concursul MATE-INFO Baia Mare (cu media cel puțin 8.00) care au fost înmatriculați ca studenți la una dintre specializările Matematică, Matematică informatică, Informatică sau Informatică economică. 
Se va acorda câte o bursă pentru fiecare specializare (în total vor fi 4 burse de instalare, oferite de Asociația SINUS). 
Tematica concursului MATE-INFO Baia Mare este tematica de la examenul de bacalaureat din anul curent la disciplinele Matematică/Informatică.
Subiectele de la primele 4 ediții ale concursului MATE-INFO Baia Mare (secțiunea Matematică) se găsesc aici: 2014201520162017.
Subiectele de la primele 4 ediții ale concursului MATE-INFO Baia Mare (secțiunea Informatică) se găsesc aici: 2014201520162017.
 
Pentru detalii suplimentare sau orice alte nelămuriri, vă rugăm să vă adresați la secretariatul Departamentului de Matematică și Informatică: : tel. 0264-202977, int. 503, d-na Simona Iacoș; 
REZULTATELE CONCURSULUI:

SECȚIUNEA INFORMATICĂ
 
LOCUL I –  David Cătălin Ioan – Colegiul Național Gheorghe Șincai din Baia Mare  (Prof. Kalmar Violeta)
LOCUL II –  Filip Rares  – Colegiul Național Gheorghe Șincai din Baia Mare   (Prof. Kalmar Violeta) 
LOCUL III – Chiuzbăian Rareș Ciprian  – Colegiul Național Gheorghe Șincai din Baia Mare   (Prof. Pintescu Alina)
LOCUL III –  Maslinca Alecsandru-Mihai  – Colegiul Național Gheorghe Șincai din Baia Mare   (Prof. Pintescu Alina; Prof. Contras Diana)
 
 SECȚIUNEA MATEMATICĂ
 
LOCUL I –  Tămâian Rareș – Colegiul Național Gheorghe Șincai din Baia Mare  (Prof. Musuroaia Nicolae)
LOCUL II –  Toma Sebastian Antonio  – Colegiul Național Gheorghe Șincai din Baia Mare  (Prof. Boroica Gheorghe) 
LOCUL III – Bordeanu Lucia  – Colegiul Național Gheorghe Șincai din Baia Mare   (Prof. Boroica Gheorghe) 
MENȚIUNE –  Husti George  – Colegiul National Vasile Lucaciu din Baia Mare  (Prof. Boroica Gabriela) 
MENȚIUNE –  Ghirasin Andrei Bogdan  – Colegiul Național Gheorghe Șincai din Baia Mare  (Prof. Boroica Gheorghe) 
MENȚIUNE –  Vale Bogdan  – Colegiul Național Gheorghe Șincai din Baia Mare  (Prof. Crina Petruțiu) 
MENȚIUNE –  Dârle Ancuța  – Colegiul Național Gheorghe Șincai din Baia Mare  (Prof. Boroica Gheorghe  )