Reviste editate

Carpathian Journal of Mathematics este revista fanion a Departamentului de Matematică și Informatică. A fost fondată în anul 1990 sub numele Buletinul Științific al Universității din Baia Mare, Seria B. Fascicola Matematică-Informatică și a fost publicată regulat cu acest nume în perioada 1991-2002 într-un volum pe an, fiecare volum având două numere. Din anul 2003 apare sub numele actual, Carpathian Journal of Mathematics. Revista publică lucrări originale de cercetare de înaltă calitate din toate domeniile matematicii pure și aplicate. Este indexată în Mathematical Reviews din anul 1994 și în zbMATH începând din anul 1991. Este revistă indexată ISI (Web of Science) din anul 2008. Noua pagina a revistei poate fi accesată aici.

Pagina web veche a revistei Carpathian Journal of Mathematics

Creative Mathematics and Informaticics a fost fondată în anul 1991 cu numele de Lucrările Seminarului de Creativitate Matematică, fiind destinată publicării lucrărilor didactice și de matematici elementare prezentate în cadrul Seminarului științific al Catedrei de Matematică și Informatică de la Universitatea de Nord din Baia Mare. A evoluat înspre o revistă de cercetare care publică lucrări originale din toate domeniile matematicii pure și aplicate, didacticii și istoriei matematicii și informaticii și încurajează lucrările interdisciplinare care utilizează ca instrument principal matematica și / sau informatica. Din anul 2003 și până în 2005 revista a apărut cu numele Creative Mathematics iar din 2006 este publicată sub actuala denumire. Este indexată în Mathematical Reviews, zbMATH și EBSCO. Noua pagina a revistei poate fi accesată aici.

Pagina web a revistei Creative Mathematics and Informatics