CONCURSUL MATE-INFO Baia Mare 2022Concursul MATE-INFO Baia Mare
Ediția a 9-a, 26 mai 2022

Concursul MATE-INFO Baia Mare se adresează elevilor de liceu din clasa a XII-a şi urmărește în principal să se constituie într-un test al cunoștințelor acumulate, atât în vederea examenului de bacalaureat cât și în vederea examenului de admitere la universitate.
Concursul MATE-INFO Baia Mare este organizat pe două secţiuni: a) Matematică; b) Informatică.
Înscrierea la concursul MATE-INFO Baia Mare se face on-line, în perioada 11 mai – 24 mai 2022, prin completarea datelor cerute în formularul de înscriere pe care îl găsiți la adresa Formularul de inscriere aici.

Concursul MATE-INFO Baia Mare va avea loc în data de 26 mai 2022, ONLINE, de la ora 16:00 pentru secțiunea MATEMATICĂ si de la ora 18:00 pentru secțiunea INFORMATICĂ. [concursul se organizează la ore diferite pentru a permite participarea la ambele secțiuni].
Detalii depre accesarea platformei de concurs veți primi după înscriere pe adresa de mail furnizată în formular.

Concursul oferă, în plus, un avantaj semnificativ pentru cei care se vor înscrie la Facultatea de Științe, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, la specializările coordonate de către Departamentul de Matematică și Informatică: Matematică, Matematică informatică, Informatică, Informatică economică.
Începând cu ediția a 2-a a concursului MATE-INFO Baia Mare, se acordă premii speciale, sub forma unei burse de instalare, acelor participanți la concursului MATE-INFO Baia Mare care, în urma concursului de admitere, au fost înmatriculați ca studenți la una dintre specializările Matematică, Matematică informatică, Informatică, Informatică economică de la Facultatea de Științe, CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE.
Bursa de instalare, în valoare de 400 lei, se va acorda în luna octombrie 2022 acelor participanți la concursul MATE-INFO Baia Mare (cu media cel puțin 8.00) care au fost înmatriculați ca studenți la una dintre specializările Matematică, Matematică informatică, Informatică sau Informatică economică.
Se va acorda câte o bursă pentru fiecare specializare (în total vor fi 4 burse de instalare, oferite de Asociația SINUS).
Concursul MATE-INFO Baia Mare se adresează tuturor celor care  doresc să își testeze cunoștințele acumulate (conform programei educaționale aflată în vigoare) la disciplinele Matematică sau Informatică . Tematica concursului este tematica probei de Matematică/Informatică din cadrul Examenului de Bacalaureat 2022. Această tematică respectă programa școlară care poate fi consultată aici.
Concursul MATE-INFO Baia Mare 2022, desfășurat în mediul online, la proba MATEMATICĂ, constă dintr-o selecție de 18 subiecte formate din cerințe cu alegere multiplă cu un singur răspuns corect. Practic, toate întrebările sunt subiecte de tip grilă cu un singur răspuns corect, organizate după structura modelului de evaluare de la proba de Matematică din cadrul Examenului de Bacalaureat. Fiecare subiect este punctat cu maxim 5 puncte, punctajul acumulat este convertit într-o notă (cu două zecimale) cuprinsă în intervalul 0 — 10. 
Subiectele de la precedentele ediții ale concursului MATE-INFO Baia Mare (secțiunea Matematică) se găsesc aici: 2014, 2015, 2016, 2017 , 2018, 2019, 2020.
Subiectele de la precedentele ediții ale concursului MATE-INFO Baia Mare (secțiunea Informatică) se găsesc aici: 2014, 2015, 2016, 2017.
Pentru detalii suplimentare sau orice alte nelămuriri, vă rugăm să trimiteti un mail la adresa:
Cosmin.SABO[at]mi.utcluj.ro sau Mara.HAJDU[at]mi.utcluj.ro sau Andrei.HORVAT[at]mi.utcluj.ro